Praktijk - Voetreflexzone therapie

Voetreflexzonetherapie 
Laten we eens beginnen met de verschillende termen die er  voor dezelfde behandelwijze in omloop zijn. 

 

  • Voetreflexzone therapie
  • Voetreflexmassage
  • Voetreflexzoolmassage
  • Voetzonemassage
  • Voetreflex 
  • Voetreflexologie

Afhankelijk van de eigen voorkeur, de genoten opleiding en benaming die een eventuele vereniging aanhoudt,
wordt met al deze termen over het algemeen hetzelfde bedoeld.

Wat is voetreflexzone therapie?

De Voetreflex is een geneeswijze die er, simpel gezegd, 
van uit gaat dat het hele lichaam weerspiegeld wordt in de voeten.
Op de voeten zijn gebieden te vinden die verband houden met 
de organen, zenuwen, klieren en botten van de mens.
Door deze gebieden te manipuleren (door middel van bijvoorbeeld
druk of massage) worden de corresponderende gebieden 
in het lichaam beinvloed.

De voetreflexzonetherapie kun je splitsen in twee onderdelen

A)  De voet-diagnose
B)  De Voetreflex-behandeling

A) De voetdiagnose:

Dit houdt in: het nauwkeurig onderzoeken van de gehele voet.
Dit doen we door middel van het aftasten, bekijken 
en soms ook ruiken van de voet.
Het doel hiervan is om de lichaams-processen in kaart te brengen.

Iedere reflexoloog heeft zijn eigen methode om zijn bevindingen 
te noteren. De een zal het via lijsten en cijfers doen, 
de ander tekent het liever aan op een voetkaart.

Belangrijk!
Deze vorm van diagnose is niet te vergelijken met de diagnose die een arts stelt.
Verstoorde zones (bijvoorbeeld pijnlijke of verkleurde
gebieden) geven aan dat 
er processen bezig zijn in dit gebied.
In principe is elk proces wat het lichaam in gang zet ZINVOL en NUTTIG.
Het probleem is vooral dat wij het -biologische- nut niet (meer) herkennen
of dat de processen niet afgerond kunnen worden waardoor uitputting of chronische klachten dreigen.

Het is bekend dat er in de voeten vaak al aanwijzingen te vinden zijn
voordat kwaaltjes of ziekten zich uiten in de rest van het lichaam.
Wie kennis heeft van de Germaanse Geneeskunde begrijpt hoe dat werkt.
De processen zijn immers al bezig (conflict-activiteit), echter de meeste klachten 
manifesteren zich pas in de genezings-fase. 

Dreigende blaasontstekingen en rugpjnen zijn over het algemeen 
al zicht- en voelbaar
in de voeten voordat in het lichaam pijn en ongemak voelbaar is.
Daarom zijn de  voeten (net als bv. de handen) een prachtig hulpmiddel om
zichtbaar te krigjen welke processen er (ongemerkt) lopen.

Daarnaast is de voetdiagnose een belangrijk hulpmiddel bij het achterhalen van de oorzaak
bij allerhande klachten. (welk orgaan is betrokken bij de buikpijn?) 
Voor een ervaren reflexoloog is het in veel gevallen
mogelijk om de oorzaak op te sporen. 

Ook hoofdpijn zo'n veel voorkomend symptoom.
Er zijn echter tientallen mogelijke oorzaken van hoofdpijn.
Die allemaal om een andere benadering (oplossing) vragen.

B) De Voetreflex-behandeling

Door de zones af te tasten is het dus mogelijk om nauwkeurige informatie
over de lichamelijke toestand 
te verkrijgen. 
Door gedoseerde druk op de zone's uit te oefenen
kan een reflexoloog prikkels aan het lichaam geven.

Deze prikkels beïnvloeden het lichaam.
Naar mijn ervaring is de voetreflex ook zeer effectief als er ontspanning
van BINNENUITnodig is.
Waar bv. veelal niet effectief op pijnlijke spieren gewerkt kan worden (nekklachten, rugklachten) 
kan dat wel via de voeten. Deze aanpak roept geen 'lichaamsweerstand' op, omdat het niet
rechtstreeks op de pijnlijke plek gebeurd.

Belangrijk:
De reflexoloog geneest hetlemaal niets, maar werkt als het goed is, met het het lichaam mee.

Hoe werkt het?

Hoewel er verschillende theorieën in omloop zijn is er nog altijd 
geen duidelijkheid over hoe de impulsen zich door het lichaam verplaatsten.
Dus hoe de impulsen vanuit de voet 
naar de rest van het lichaam worden overgebracht.
Volgens sommigen gaat het via de zenuwbanen, anderen denken dat de bloedsomloop
een essentiële rol speelt en weer anderen 
geloven in niet (voor iedereen)
zichtbare energiebanen die 
voor de overdracht verantwoordelijk zijn.

Het komt er op neer dat we weten (door ervaring) dat het werkt, 
maar hoe precies, daarover verschillen de meningen.

Spanning en stress

Wat wel duidelijk is, is dat de ontspanning die de behandeling teweeg brengt
een positieve bijdrage aan elke genezing levert. 

In deze tijd is stress haast een normale toestand geworden 
en is overbelasting eerder regel dan uitzondering.

Daarnaast is m.i. een belangrijke oorzaak de vele angsten en onzekerheden 
en het gebrek aan vertrouwen in ons geweldige lichaam. 


Continue stress heeft enorme gevolgen in het lichaam. 
Niet voor niets, want 'stress' op zich is geen schadelijke maar juist een nuttige toestand!
Te veel en langdurige stress brengt het lichaam echter in een constante "hyper"-toestand.
Het lichaam staat voortdurend klaar om een van de twee primaire reacties (
vechten of vluchten) in de praktijk 
te brengen.
Maar in onze huidige maatschappij is vechten
of vluchten geen oplossing meer.
Bij een overvolle agenda 
of een baas die je voortdurend op de huid zit
heeft vechten 
of vluchten weinig zin.
Toch blijft het lichaam in opperste paraatheid, de stressgevoelens
nemen immers niet af en geven niet de kans
om te ontspannen.
Gevolg: slecht slapen, onrust, te hoge bloeddruk etc.

Bovendien hebben andere lichaamsfuncties zoals de spijsvertering 
in deze stresstoestand niet de hoogste prioriteit en worden door het lichaam
automatisch op een laag pitje gezet.
Het gevolg van langdurige 'sympathiconie' ('stress') kan uitputting zijn,
maar evengoed kunnen andere fysieke processen in werking gezet worden. 

Herstelreacties

Wanneer het lichaam in de ontspanning komt, volgen er veelal reacties die 
niet altijd prettig zijn.
Denk bijvoorbeeld aan meer zweten, meer plassen, veranderende ontlasting,
slijm wat loskomt, of (tijdelijke) verergering van huiduitslag.
Afhankelijk van de processen waar je in zit zullen specifieke symptomen optreden.
Meestal zijn ze goed te verklaren en dat is prettig, want dat neem -mogelijke- ongerustheid weg.