Praktijk - Voetreflexzone therapie

Voetreflexzonetherapie 
Laten we eens beginnen met de verschillende termen die er  voor dezelfde behandelwijze in omloop zijn. 

 

  • Voetreflexzone therapie
  • Voetreflexmassage
  • Voetreflexzoolmassage
  • Voetzonemassage
  • Voetreflex 
  • Voetreflexologie

Afhankelijk van de eigen voorkeur, de genoten opleiding en benaming die een eventuele vereniging aanhoudt,
wordt met al deze termen over het algemeen hetzelfde bedoeld.

Wat is voetreflexzone therapie?

De Voetreflex is een geneeswijze die er, simpel gezegd, 
van uit gaat dat het hele lichaam weerspiegeld wordt in de voeten.
Op de voeten zijn gebieden te vinden die verband houden met 
de organen, zenuwen, klieren en botten van de mens.
Door deze gebieden te manipuleren (door middel van bijvoorbeeld
druk of massage) worden de corresponderende gebieden 
in het lichaam beinvloed.

De voetreflexzonetherapie kun je splitsen in twee onderdelen

A)  De voet-diagnose
B)  De Voetreflex-behandeling

A) De voetdiagnose:

Dit houdt in: het nauwkeurig onderzoeken van de gehele voet.
Dit doen we door middel van het aftasten, bekijken 
en soms ook ruiken van de voet.
Het doel hiervan is om de verstoorde gebieden 
en de algehele conditie van de voet in kaart te brengen.
Zowel voor het opzetten van en behandelplan als voor het bijhouden
van het verloop van de behandeling is een goede voetdiagnose 
onontbeerlijk. 
Iedere reflexoloog heeft zijn eigen methode om zijn bevindingen 
te noteren. De een zal het via lijsten en cijfers doen, 
de ander tekent het liever aan op een voetkaart.

Belangrijk!
Deze vorm van diagnose is niet te vergelijken met de diagnose die een arts stelt.
Verstoorde zones (bijvoorbeeld pijnlijke of verkleurde
gebieden) geven aan dat de energie
in het betreffende gebied uit balans is. 

Dit hoeft niet in te houden dat de persoon ook werkelijk (al) klachten heeft op dat gebied heeft.
Bij een langdurige disbalans treden er echter -volgens deze visie- wel klachten op.
Het is bekend dat er in de voeten vaak al aanwijzingen te vinden zijn
voordat kwaaltjes of ziekten zich uiten in de rest van het lichaam.
Dit geeft dan ook de mogelijkheid tot preventief werken. 

Dreigende blaasontstekingen en rugbelastingen zijn over het algemeen 
al zicht- en voelbaar
in de voeten voordat er in het lichaam pijn en ongemakken aanwezig zijn.

Verder is de voetdiagnose een belangrijk hulpmiddel bij het achterhalen van de oorzaak
bij allerhande klachten. 
Voor een ervaren en goed opgeleide reflexoloog is het in veel gevallen
mogelijk om de disbalans op te sporen 
en te verhelpen.

Voorbeeld:
Hoofdpijn is een veel voorkomende kwaal.
Er zijn echter tientallen mogelijke oorzaken van hoofdpijn.
Zo kan de oorzaak simpelweg in verkrampte nekspieren liggen, 
maar ook in vervuilde darmen of een verstoorde hormoonwerking.
Bovendien zijn er nog zaken als allergieën, stress en oogkwalen
die uitwerking op het hoofd kunnen hebben.
Wanneer de oorzaak van de hoofdpijn in het darmgebied ligt,
helpen fysiotherapeutische behandelingen natuurlijk niet of nauwelijks.
Andersom heeft een dieet weinig zin als de hoofdpijn
door een slechte werkhouding veroorzaakt wordt.

B) De Voetreflex-behandeling

Door de zones af te tasten is het mogelijk om nauwkeurige informatie
over de lichamelijke toestand 
te verkrijgen. 
Door gedoseerde druk op de verstoorde zone's uit te oefenen
kan een reflexoloog prikkels aan het lichaam geven.

Deze prikkels zetten het lichaam aan tot genezing,
ze activeren 
het zogenaamde "zelfgenezend vermogen". 
Het lichaam zal op zoek gaan naar zijn natuurlijke evenwicht, 
waardoor verbetering van de klachten of genezing op kan treden.

De behandelaar geneest dus niet maar stimuleert slechts 
de natuurlijke processen van het lichaam.

Uitgangspunt van de Voetreflexologie is dat er niet symptoombestrijdend wordt gewerkt
maar 
dat de hele mens wordt behandeld. 
Hiermee wordt bedoeld dat we niet hoofdpijn, een lever of de schildklier behandelen,
maar Elsa, Mw Bode
of Piet de Bruin.
Gevolg is dat ook altijd de gehele voet wordt behandeld en niet slechts de zones
die corresponderen met de gebieden
in het lichaam die klachten geven.
Wanneer iemand last heeft van haaruitval wordt dus niet 
enkel de hoofdzone behandeld.
Alle zones worden
meegenomen, waarbij de verstoorde zones uiteraard wel de nodige extra aandacht krijgen.

Hoe werkt het?

Hoewel er verschillende theorieën in omloop zijn is er nog altijd 
geen duidelijkheid over hoe de impulsen zich door het lichaam verplaatsten.
Dus hoe de impulsen vanuit de voet 
naar de rest van het lichaam worden overgebracht.
Volgens sommigen gaat het via de zenuwbanen, anderen denken dat de bloedsomloop
een essentiële rol speelt en weer anderen 
geloven in niet (voor iedereen)
zichtbare energiebanen die 
voor de overdracht verantwoordelijk zijn.

Het komt er op neer dat we weten (door ervaring) dat het werkt, 
maar hoe precies, daarover verschillen de meningen.

Spanning en stress

Wat wel duidelijk is, is dat de ontspanning die de behandeling teweeg brengt
een positieve bijdrage aan elke genezing levert. 

In deze tijd is stress haast een normale toestand geworden 
en is overbelasting eerder regel dan uitzondering.
Stress heeft enorme gevolgen in het lichaam. 
Niet voor niets, want 'stress' op zich is geen schadelijke maar juist nuttige toestand!
Te veel en langdurige stress brengt het lichaam echter in een constante "hyper"-toestand.
Het lichaam staat voortdurend klaar om een van de twee primaire reacties (
vechten of vluchten) in de praktijk 
te brengen.
Maar in onze huidige maatschappij is vechten
of vluchten geen oplossing meer.
Bij een overvolle agenda 
of een baas die je voortdurend op de huid zit
heeft vechten 
of vluchten weinig zin.
Toch blijft het lichaam in opperste paraatheid, de stressgevoelens
nemen immers niet af en geven niet de kans
om te ontspannen.
Gevolg: slecht slapen, onrust, te hoge bloeddruk etc.

Bovendien hebben andere lichaamsfuncties zoals de spijsvertering 
in deze stresstoestand niet de hoogste prioriteit en worden door het lichaam
automatisch op een laag pitje gezet....

Gevolg: langdurige disbalans van het lichaam met alle gevolgen van dien.

Herstelreacties

Omdat de behandeling het lichaam aanzet tot activiteit is het mogelijk
dat er zogenaamde herstelreacties optreden.
Vaak gaat het hierbij in eerste instantie om verhoogde activiteit
van de uitscheidingsorganen.
Denk bijvoorbeeld aan meer zweten, meer plassen, veranderende ontlasting,
slijm wat loskomt, of (tijdelijke) verergering van huiduitslag.
Over het algemeen is dit een teken dat het lichaam aan het opruimen slaat.
Dit kan even ongemakkelijk zijn (grote voorjaarschoonmaakgeeft vaak ook
eerst wat rotzooi en ongemak in huis) maar reiniging is vaak wel
een van de eerste stappen op weg naar genezing.